Zaświadczenie do gospodarstw ekologicznych

Zaświadczenie Ekologiczne 2018

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych w rejestrze koniowatych  (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia

31.10.2018 roku.

  

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek, następnie dostarczyć go do Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie na adres :

Małopolski Związek Hodowców Koni

  ul. Konrada Wallenroda 59/104

 30-867 Kraków

   

Opłata za wydanie wniosku wynosi 25 zł + 7,8 za wysyłkę.

Załącznik:

Wniosek

19 odsłon
Dodaj do zakładek Link.